Pháp lỹ về xuất khẩu lao động

Công ty có đầy đủ pháp lý làm công việc XKLĐ theo đúng quy định của Bộ Lao động Thương binh Xã Hội